سرویس ها

بسته های طلایی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
307 پکیج طلایی(فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 52,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (43,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (45,720  تومان )
نمایندگی برنزی: (48,600  تومان )
1000/1000 فعال
308 پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 79,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (66,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (69,850  تومان )
نمایندگی برنزی: (74,250  تومان )
1000/1000 فعال
309 پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 101,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (84,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (88,900  تومان )
نمایندگی برنزی: (94,500  تومان )
1000/1000 فعال
310 پکیج اختصاصی ویژه توضیحات 232,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (192,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (203,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (216,000  تومان )
1000/1000 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
360 👤 فالوور با کیفیت سریع توضیحات 31,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,940  تومان )
نمایندگی برنزی: (29,700  تومان )
20000/100 55 دقیقه فعال
351 👤🔥فالوور با کیفیت سریع 🔄جبران ریزش ۷ روزه توضیحات 36,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (31,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,750  تومان )
20000/100 2 ساعت 49 دقیقه فعال
356 فالوور 70 درصد ایرانی توضیحات 39,875  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (33,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (34,925  تومان )
نمایندگی برنزی: (37,125  تومان )
25000/100 6 ساعت 44 دقیقه فعال
359 👤 ❇️فالوور با کیفیت سریع 🔄جبران ریزش ۳۰ روزه (دستی-با تیکیت) توضیحات 49,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (40,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (43,180  تومان )
نمایندگی برنزی: (45,900  تومان )
20000/100 2 ساعت 29 دقیقه فعال
282 فالوور نیمه فیک ایرانی اینستاگرام توضیحات 87,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (72,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (76,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (81,000  تومان )
200000/50 14 ساعت 18 دقیقه فعال
357 فالوور پروفایل‌دار ایرانی توضیحات 97,150  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (80,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (85,090  تومان )
نمایندگی برنزی: (90,450  تومان )
100000/100 3 ساعت 40 دقیقه فعال
358 فالوور پاپ آپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته) توضیحات 638,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (528,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (558,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (594,000  تومان )
1000/1000 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
441 لایک میکس ارزان اینستاگرام | بدون جبران ریزش | سرعت بالا - 1,635  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,353  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,432  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,522  تومان )
500000/10 4 دقیقه فعال
440 لایک ارزان اینستاگرام | بدون جبران ریزش - 2,088  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,728  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,828  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,944  تومان )
1000000000/10 1 ساعت 34 دقیقه فعال
439 لایک خارجی ارزان اینستاگرام | بدون جبران ریزش - 2,175  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,905  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,025  تومان )
1000000000/10 50 دقیقه فعال
272 ❤️ لایک با کیفیت ایرانی | از اپلکیشن های لایک بگیر توضیحات 7,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,350  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,750  تومان )
20000/50 55 دقیقه فعال
283 لایک نیمه ایرانی پست اینستاگرام توضیحات 7,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,350  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,750  تومان )
50000/100 20 دقیقه فعال
423 🔰👍 لايک واقعی ایرانی توضیحات 8,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,620  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,100  تومان )
8000/50 فعال
443 لایک میکس روسی ارزان اینستاگرام | جبران ریزش 30 روزه توضیحات 9,787  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,572  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,112  تومان )
50000/10 فعال
424 لایک ویژه مناسب برای اگسپلور توضیحات 15,551  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,870  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,620  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,478  تومان )
30000/50 55 دقیقه فعال
442 لایک هندی ارزان اینستاگرام | بدون جبران ریزش - 15,660  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,960  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,716  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,580  تومان )
30000/50 فعال
449 لایک فیک اینستاگرام | جبران ریزش 30 روزه | سریع - 20,358  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,848  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,830  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,954  تومان )
30000/10 فعال
425 لایک میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 24,360  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,160  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,336  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,680  تومان )
5000/1000 فعال
426 لایک ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 41,412  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (34,272  تومان )
نمایندگی نقره ای: (36,271  تومان )
نمایندگی برنزی: (38,556  تومان )
20000/50 25 دقیقه فعال
428 لایک 100 درصد ایرانی توضیحات 41,760  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (34,560  تومان )
نمایندگی نقره ای: (36,576  تومان )
نمایندگی برنزی: (38,880  تومان )
20000/50 25 دقیقه فعال
427 لایک خانم ایرانی دارای پست و عکس پروفایل توضیحات 54,752  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,312  تومان )
نمایندگی نقره ای: (47,955  تومان )
نمایندگی برنزی: (50,976  تومان )
20000/50 35 دقیقه فعال
429 لایک مرد ایرانی دارای پست و عکس پروفایل توضیحات 59,885  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (49,560  تومان )
نمایندگی نقره ای: (52,451  تومان )
نمایندگی برنزی: (55,755  تومان )
20000/50 35 دقیقه فعال
ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
445 بازدید ویدیو اینستاگرام - 1,305  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,080  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,143  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,215  تومان )
49999999/100 5 دقیقه فعال
21 ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) | استارت آنی - 1,566  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,296  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,371  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,458  تومان )
2147483647/50 19 ساعت 56 دقیقه فعال
26 ویو ویدیو اینستاگرام+ایمپرشن - 1,740  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,440  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,524  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,620  تومان )
2147483647/100 9 دقیقه فعال
446 ویو ویدیو اینستاگرام - 2,175  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,905  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,025  تومان )
1000005/100 1 دقیقه فعال
15 ویو واقعی ایرانی اینستاگرام - 2,436  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,016  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,133  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,268  تومان )
100000000/100 5 دقیقه فعال
20 ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) - 2,523  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,088  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,209  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,349  تومان )
50000000/100 14 دقیقه فعال
18 ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) توضیحات 2,610  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,160  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,286  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,430  تومان )
10000000/500 4 ساعت 33 دقیقه فعال
28 ویو ویدیو اینستاگرام+بازدید پرفایل(Profile Visit) - 2,697  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,232  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,362  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,511  تومان )
2147483647/100 5 دقیقه فعال
234 ویو (Post/Reel/TV) اینستاگرام توضیحات 2,784  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,304  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,438  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,592  تومان )
1000001/100 10 دقیقه فعال
196 💥ویو (IGTV + Reels) اینستاگرام| سریع| ارزان ترین سرور دنیا🚀 توضیحات 5,968  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,939  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,227  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,556  تومان )
100000000/100 9 دقیقه فعال
22 ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) | سوپر فست - 9,831  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,136  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,610  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,153  تومان )
2147483647/100 1 ساعت 28 دقیقه فعال
230 💧ویو ویدیو اینستاگرام ( Video + TV + Reel ) توضیحات 12,006  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,936  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,515  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,178  تومان )
10000000/100 10 دقیقه فعال
448 بازدید لایو 60 دقیقه ای اینستاگرام - 1,131,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (936,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (990,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,053,000  تومان )
40000/20 فعال
لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
447 بازدید لایو 30 دقیقه ای اینستاگرام - 79,518  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (65,808  تومان )
نمایندگی نقره ای: (69,646  تومان )
نمایندگی برنزی: (74,034  تومان )
20000/10 فعال
102 بازدید لایو اینستاگرام | 30 دقیقه توضیحات 609,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (504,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (533,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (567,000  تومان )
40000/20 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
361 ☁ کامنت اموجی منفی 👎😢💩🤮🤔🤯🤬 | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 فعال
362 ☁ کامنت اموجی مثبت 👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 30 دقیقه فعال
363 ☁ کامنت انگلیسی تعریف و تمجید | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 20 دقیقه فعال
364 ☁ کامنت ایرانی تولد | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 فعال
365 ☁ کامنت ایرانی تبریک | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 فعال
366 ☁ کامنت ایرانی فروشگاهی | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 فعال
367 ☁ کامنت ایرانی احوال پرسی | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 فعال
368 ☁ کامنت ایرانی تعریف و تمجید | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 7 ساعت 9 دقیقه فعال
369 ☁️ کامنت با کیفیت با متن دلخواه توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
50 ویو استوری اینستاگرام| بازدید همه استوری ها - 9,831  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,136  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,610  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,153  تومان )
50000/100 2 ساعت 52 دقیقه فعال
55 ویو استوری اینستاگرام| بازدید همه استوری ها | استارت آنی - 10,875  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,525  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,125  تومان )
100000/10 1 ساعت 30 دقیقه فعال
ریچ و ایمپرشن و سیو و پروفایل ویزیت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
42 سیو ویدیو / عکس واقعی خارجی اینستاگرام | سرور ارزان - 1,131  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (936  تومان )
نمایندگی نقره ای: (990  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,053  تومان )
50000/10 13 دقیقه فعال
47 ایمپرشن با کیفیت اینستاگرام - 4,350  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,810  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,050  تومان )
5000000/100 1 دقیقه فعال
125 ♛🔥 ریچ + امپرنشن اینستاگرام(سریع) توضیحات 5,220  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,320  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,572  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,860  تومان )
300000/10 1 ساعت 12 دقیقه فعال
40 سیو ویدیو / عکس واقعی خارجی اینستاگرام - 5,481  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,536  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,103  تومان )
400000/10 24 دقیقه فعال
54 سیو عکس/ ویدیو واقعی اینستاگرام - 5,481  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,536  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,103  تومان )
100000/10 30 دقیقه فعال
56 ایمپرشن+ریچ با کیفیت اینستاگرام | استارت آنی - 8,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,620  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,100  تومان )
5000000/100 5 دقیقه فعال
57 ریچ+ایمپرشن+بازدید پروفایل(Profile Visit)+دیسکاور(Discover) اینستاگرام - 8,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,620  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,100  تومان )
5000000/100 5 دقیقه فعال
101 امپرنشن + ریچ+ پروفایل ویزیت +دیسکاور (Discover) واقعی خارجی اینستاگرام - 13,572  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,232  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,887  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,636  تومان )
5000000/100 5 دقیقه فعال
41 سیو ویدیو / عکس واقعی خارجی اینستاگرام | فوری - 16,356  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,536  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,325  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,228  تومان )
50000/10 1 روز 2 ساعت 40 دقیقه فعال
آی جی تی وی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
45 ویو IGTV اینستاگرام| سرور ارزان - 2,436  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,016  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,133  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,268  تومان )
100000000/100 فعال
46 ویو واقعی IGTV اینستاگرام - 2,436  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,016  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,133  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,268  تومان )
2147483647/100 5 ساعت فعال
106 لایک واقعی خارجی IGTV - 21,663  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,928  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,973  تومان )
نمایندگی برنزی: (20,169  تومان )
10000/50 15 دقیقه فعال
ممبر تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
370 ممبر کانال تلگرام (هیدن) توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
30000/2000 3 ساعت 10 دقیقه فعال
371 ممبر فیک کانال تلگرام (پنل اروپا) توضیحات 31,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,940  تومان )
نمایندگی برنزی: (29,700  تومان )
30000/1000 6 ساعت 26 دقیقه فعال
372 ممبر کانال تلگرام (عادی) توضیحات 31,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,940  تومان )
نمایندگی برنزی: (29,700  تومان )
30000/1000 19 ساعت 5 دقیقه فعال
373 ممبر کانال تلگرام (کانال زیر 100K) توضیحات 36,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (31,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,750  تومان )
100000/1000 5 ساعت 9 دقیقه فعال
374 ممبر کانال تلگرام (کانال 100K) توضیحات 43,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (38,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (40,500  تومان )
100000/1000 فعال
376 ممبر کانال تلگرام (نیترو) توضیحات 43,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (38,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (40,500  تومان )
100000/1000 فعال
210 💥🚀ممبر میکس خارجی تلگرام | پر سرعت توضیحات 50,460  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (41,760  تومان )
نمایندگی نقره ای: (44,196  تومان )
نمایندگی برنزی: (46,980  تومان )
250000/500 2 ساعت 10 دقیقه فعال
375 ممبر کانال تلگرام (کانال 200K) توضیحات 50,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (44,450  تومان )
نمایندگی برنزی: (47,250  تومان )
100000/1000 فعال
213 🔥ممبر میکس تلگرام(فقط با لینک خصوصی) توضیحات 51,156  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,336  تومان )
نمایندگی نقره ای: (44,805  تومان )
نمایندگی برنزی: (47,628  تومان )
100000/500 1 ساعت فعال
382 ممبر فیک گروه تلگرام توضیحات 55,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (48,260  تومان )
نمایندگی برنزی: (51,300  تومان )
100000/2000 25 دقیقه فعال
377 ممبر کانال تلگرام (کانال 300K) توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
100000/1000 فعال
378 ممبر کانال تلگرام (کانال 400K) توضیحات 65,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (54,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (57,150  تومان )
نمایندگی برنزی: (60,750  تومان )
100000/1000 2 ساعت 27 دقیقه فعال
433 ممبر فیک تلگرام|بدون ریزش توضیحات 145,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (120,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (127,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (135,000  تومان )
100000/500 فعال
ویو تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
195 ویو تک پست فوق ارزان تلگرام توضیحات 783  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (648  تومان )
نمایندگی نقره ای: (685  تومان )
نمایندگی برنزی: (729  تومان )
50000/10 5 دقیقه فعال
434 بازدید 5 پست - 1,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,201  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,271  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,351  تومان )
500000/10 15 دقیقه فعال
340 👁‍🗨⭐️بازدید پرمیوم میکس تلگرام - 435,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (360,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (381,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (405,000  تومان )
12000/10 فعال
ممبر پریمیوم تلگرام و خدمات سرچ تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
339 ⭐️ ممبر پرمیوم میکس تلگرام | سرور ارزان توضیحات 870,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (720,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (762,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (810,000  تومان )
20000/100 فعال
342 ممبر پرمیوم میکس تلگرام(سرعت خوب) توضیحات 1,218,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,008,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,066,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,134,000  تومان )
18000/10 10 دقیقه فعال
341 ⭐️سرویس بوست تلگرام (فعال ساز استوری کانال) - 60,900,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50,400,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,340,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (56,700,000  تومان )
5000/10 فعال
لایک و نظرسنجی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
432 لایک تلگرام توضیحات 14,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,500  تومان )
500000/1 فعال
ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
256 ری اکشن منفی تلگرام [👎😢💩🤮🤬 همراه بازدید رایگان] توضیحات 6,090  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,040  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,334  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,670  تومان )
1000000/10 21 دقیقه فعال
345 ری اکشن 👍 تلگرام همراه ویو رایگان - 6,090  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,040  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,334  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,670  تومان )
5000000/10 4 ساعت 47 دقیقه فعال
346 ری اکشن 👎 تلگرام همراه بازدید رایگان - 6,090  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,040  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,334  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,670  تومان )
100000/10 5 ساعت 20 دقیقه فعال
347 ری اکشن ❤️ تلگرام همراه بازدید رایگان - 6,090  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,040  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,334  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,670  تومان )
5000000/10 4 ساعت 59 دقیقه فعال
348 ری اکشن 🔥 تلگرام همراه بازدید رایگان - 6,090  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,040  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,334  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,670  تومان )
5000000/10 فعال
338 ری اکشن مثبت تلگرام [👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 همراه بازدید رایگان] توضیحات 6,090  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,040  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,334  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,670  تومان )
1000000/10 2 ساعت 48 دقیقه فعال
349 ری اکشن🤣 تلگرام همراه بازدید رایگان - 6,090  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,040  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,334  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,670  تومان )
5000000/10 4 ساعت 49 دقیقه فعال
350 ری اکشن 😱 تلگرام همراه بازدید رایگان - 6,090  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,040  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,334  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,670  تومان )
5000000/10 فعال
275 ری اکشن مثبت تلگرام [👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 همراه بازدید رایگان] توضیحات 10,440  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,640  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,144  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,720  تومان )
1000000/50 10 دقیقه فعال
استارت ربات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
344 🤖⭐️استارت ربات تلگرام|اعضای پریمیوم توضیحات 5,220,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,320,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,572,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,860,000  تومان )
12000/10 فعال
لایکی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
79 لایک واقعی لایکی - 162,864  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (134,784  تومان )
نمایندگی نقره ای: (142,646  تومان )
نمایندگی برنزی: (151,632  تومان )
10000/10 فعال
توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
39 ویو ویدیو توییتر - 870  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (720  تومان )
نمایندگی نقره ای: (762  تومان )
نمایندگی برنزی: (810  تومان )
100000000/100 15 دقیقه فعال
کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
146 فالوور کلاب هاوس(صرفا مخصوص کلاب) توضیحات 522,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (432,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (457,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (486,000  تومان )
3000/50 فعال
145 فالوور کلاب هاوس سرور دوم توضیحات 730,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (604,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (640,080  تومان )
نمایندگی برنزی: (680,400  تومان )
10000/50 فعال
144 فالوور کلاب هاوس توضیحات 761,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (630,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (666,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (708,750  تومان )
1000/100 فعال
148 بازدید کننده روم کلاب هاوس(بسته 500 عددی)|یک ساعته توضیحات 761,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (630,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (666,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (708,750  تومان )
1000/100 فعال
147 بازدید کننده روم کلاب هاوس(بسته 250 عددی)|یک ساعته توضیحات 1,631,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,350,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,428,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,518,750  تومان )
8000/50 فعال
تیک توک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
38 ویو تیک توک - 78  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (64  تومان )
نمایندگی نقره ای: (68  تومان )
نمایندگی برنزی: (72  تومان )
700000000/50 فعال
44 ویو تیک توک| سرور ارزان - 87  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (72  تومان )
نمایندگی نقره ای: (76  تومان )
نمایندگی برنزی: (81  تومان )
99999999/1000 فعال
ردیت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
83 مشترک (Subscriber) کانال ردیت - 1,044,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (864,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (914,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (972,000  تومان )
10000/10 فعال
ساند کلاد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
49 پلی ساند کلاد - 2,175  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,905  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,025  تومان )
10000000/100 فعال
بازدید سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
108 ⚡بازدید مستقیم بین المللی سایت توضیحات 10,440  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,640  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,144  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,720  تومان )
100000001/1000 5 دقیقه فعال
ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
411 ممبر پاپ کانال ایتا (1 ساعته) توضیحات 362,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (300,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (317,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (337,500  تومان )
1000/1000 فعال
413 ممبر اجباری کانال ایتا توضیحات 580,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (480,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (508,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (540,000  تومان )
5000/500 فعال
412 ممبر پاپ کانال ایتا (3 ساعته) توضیحات 725,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (600,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (635,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (675,000  تومان )
1000/1000 فعال
415 ممبر پاپ کانال ایتا (6 ساعته) توضیحات 1,305,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,080,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,143,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,215,000  تومان )
1000/1000 فعال
414 ممبر پاپ کانال ایتا (24 ساعته اسلو) توضیحات 2,610,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,160,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,286,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,430,000  تومان )
1000/1000 فعال
آیگپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
405 ممبر پاپ کانال ایگپ (24 ساعته) توضیحات 1,450,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,200,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,270,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,350,000  تومان )
1000/1000 فعال
بله
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
406 ممبر اجباری کانال بله توضیحات 290,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (240,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (254,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (270,000  تومان )
40000/1000 فعال
407 ممبر پاپ کانال بله (1 کا تضمینی) توضیحات 435,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (360,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (381,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (405,000  تومان )
1000/1000 فعال
آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
416 بازدید ویدیو آپارات توضیحات 8,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,620  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,100  تومان )
100000/1000 49 دقیقه فعال
417 لایک ویدیو آپارات توضیحات 43,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (38,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (40,500  تومان )
5000/100 فعال
418 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های طنز) توضیحات 58,362  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (51,117  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,337  تومان )
30/10 فعال
419 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های آموزشی) توضیحات 58,362  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (51,117  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,337  تومان )
30/10 فعال
420 فالوور آپارات توضیحات 69,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (57,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (60,960  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,800  تومان )
200/50 فعال
421 کامنت دلخواه آپارات توضیحات 95,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (79,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (83,820  تومان )
نمایندگی برنزی: (89,100  تومان )
30/10 فعال
روبیکا و روبینو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
293 بازدید پست روبیکا توضیحات 1,450  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,270  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,350  تومان )
50000/10 فعال
292 لایک پست روبیکا توضیحات 4,350  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,810  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,050  تومان )
50000/10 فعال
291 فالوور روبیکا توضیحات 43,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (38,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (40,500  تومان )
50000/10 1 ساعت 45 دقیقه فعال