سرویس ها

بسته های طلایی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
337 ⭐️⚡️لایک خودکار بسته 7 روزه 3پست   توضیحات 21,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,050  تومان )
نمایندگی برنزی: (20,250  تومان )
500000/100 فعال
307 پکیج طلایی(فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 37,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (31,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (33,020  تومان )
نمایندگی برنزی: (35,100  تومان )
1000/1000 فعال
308 پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
1000/1000 فعال
309 پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 89,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (74,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (78,740  تومان )
نمایندگی برنزی: (83,700  تومان )
1000/1000 فعال
310 پکیج اختصاصی ویژه توضیحات 156,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (129,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (137,160  تومان )
نمایندگی برنزی: (145,800  تومان )
1000/1000 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
360 👤 فالوور با کیفیت سریع توضیحات 31,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,940  تومان )
نمایندگی برنزی: (29,700  تومان )
20000/100 55 دقیقه فعال
351 👤🔥فالوور با کیفیت سریع 🔄جبران ریزش ۷ روزه توضیحات 36,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (31,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,750  تومان )
20000/100 2 ساعت 49 دقیقه فعال
359 👤 ❇️فالوور با کیفیت سریع 🔄جبران ریزش ۳۰ روزه (دستی-با تیکیت) توضیحات 49,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (40,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (43,180  تومان )
نمایندگی برنزی: (45,900  تومان )
20000/100 2 ساعت 29 دقیقه فعال
282 فالوور نیمه فیک ایرانی اینستاگرام توضیحات 87,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (72,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (76,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (81,000  تومان )
200000/50 14 ساعت 18 دقیقه فعال
357 فالوور پروفایل‌دار ایرانی توضیحات 105,739  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (87,508  تومان )
نمایندگی نقره ای: (92,613  تومان )
نمایندگی برنزی: (98,447  تومان )
10000/100 3 ساعت 40 دقیقه فعال
356 فالوور 70 درصد ایرانی توضیحات 110,597  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (91,528  تومان )
نمایندگی نقره ای: (96,867  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,969  تومان )
30000/10 6 ساعت 44 دقیقه فعال
355 فالوور 80 درصد ایرانی توضیحات 199,766  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (165,324  تومان )
نمایندگی نقره ای: (174,967  تومان )
نمایندگی برنزی: (185,989  تومان )
80000/50 45 دقیقه فعال
358 فالوور پاپ آپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته) توضیحات 638,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (528,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (558,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (594,000  تومان )
1000/1000 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
440 لایک ارزان اینستاگرام | بدون جبران ریزش - 1,218  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,008  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,066  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,134  تومان )
20000/50 1 ساعت 34 دقیقه فعال
439 لایک خارجی ارزان اینستاگرام | بدون جبران ریزش - 1,299  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,075  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,137  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,209  تومان )
10000/100 50 دقیقه فعال
422 لایک اینستاگرام ❤🤩(10 درصد هدیه میزند) توضیحات 1,586  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,312  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,389  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,476  تومان )
200000/10 37 دقیقه فعال
438 لایک میکس ارزان اینستاگرام | کم ریزش - 1,624  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,344  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,422  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,512  تومان )
200000/10 فعال
441 لایک میکس ارزان اینستاگرام | بدون جبران ریزش | سرعت بالا - 1,924  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,592  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,685  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,791  تومان )
500000/10 فعال
2 لايک ايراني میکس سرور ارزان | ارزان ترین سرویس در ایران توضیحات 2,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,540  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,700  تومان )
500000/100 1 روز 10 ساعت 13 دقیقه فعال
272 ❤️ لایک با کیفیت ایرانی | از اپلکیشن های لایک بگیر توضیحات 7,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,350  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,750  تومان )
20000/50 55 دقیقه فعال
283 لایک نیمه ایرانی پست اینستاگرام توضیحات 7,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,350  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,750  تومان )
50000/100 20 دقیقه فعال
423 🔰👍 لايک واقعی ایرانی توضیحات 7,975  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,985  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,425  تومان )
8000/50 فعال
443 لایک میکس روسی ارزان اینستاگرام | جبران ریزش 30 روزه توضیحات 9,135  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,560  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,001  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,505  تومان )
50000/10 فعال
424 لایک ویژه مناسب برای اگسپلور توضیحات 11,310  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,360  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,906  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,530  تومان )
30000/50 55 دقیقه فعال
442 لایک هندی ارزان اینستاگرام | بدون جبران ریزش - 14,616  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,096  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,801  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,608  تومان )
30000/50 فعال
449 لایک فیک اینستاگرام | جبران ریزش 30 روزه | سریع - 19,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,724  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,642  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,690  تومان )
30000/10 فعال
425 لایک میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 20,880  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,280  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,288  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,440  تومان )
5000/1000 فعال
426 لایک ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 41,412  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (34,272  تومان )
نمایندگی نقره ای: (36,271  تومان )
نمایندگی برنزی: (38,556  تومان )
20000/50 25 دقیقه فعال
427 لایک خانم ایرانی دارای پست و عکس پروفایل توضیحات 54,752  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,312  تومان )
نمایندگی نقره ای: (47,955  تومان )
نمایندگی برنزی: (50,976  تومان )
20000/50 35 دقیقه فعال
428 لایک 100 درصد ایرانی توضیحات 56,695  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (46,920  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,657  تومان )
نمایندگی برنزی: (52,785  تومان )
20000/50 25 دقیقه فعال
429 لایک مرد ایرانی دارای پست و عکس پروفایل توضیحات 59,885  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (49,560  تومان )
نمایندگی نقره ای: (52,451  تومان )
نمایندگی برنزی: (55,755  تومان )
20000/50 35 دقیقه فعال
ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
445 بازدید ویدیو اینستاگرام - 2,679  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,217  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,346  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,494  تومان )
2147483647/10 5 دقیقه فعال
446 ویو ویدیو اینستاگرام - 3,085  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,553  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,702  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,872  تومان )
1000005/200 1 دقیقه فعال
18 ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) توضیحات 3,248  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,688  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,844  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,024  تومان )
100000000/500 4 ساعت 33 دقیقه فعال
22 ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) | سوپر فست - 4,060  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,360  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,556  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,780  تومان )
5000000/100 1 ساعت 28 دقیقه فعال
234 ویو (Post/Reel/TV) اینستاگرام توضیحات 4,628  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,830  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,053  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,309  تومان )
1000001/100 10 دقیقه فعال
28 ویو ویدیو اینستاگرام+بازدید پرفایل(Profile Visit) - 4,872  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,032  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,267  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,536  تومان )
2147483647/100 5 دقیقه فعال
15 ویو واقعی ایرانی اینستاگرام - 5,034  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,166  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,409  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,687  تومان )
2147483647/100 5 دقیقه فعال
21 ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) | استارت آنی - 5,115  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,233  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,480  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,762  تومان )
2147483647/100 19 ساعت 56 دقیقه فعال
444 بازدید ویدیو اینستاگرام - 5,278  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,368  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,622  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,914  تومان )
2999998/100 فعال
196 💥ویو (IGTV + Reels) اینستاگرام| سریع| ارزان ترین سرور دنیا🚀 توضیحات 5,570  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,609  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,878  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,186  تومان )
100000000/100 9 دقیقه فعال
20 ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) - 5,846  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,838  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,120  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,443  تومان )
50000000/100 14 دقیقه فعال
230 💧ویو ویدیو اینستاگرام ( Video + TV + Reel ) توضیحات 11,205  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,273  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,814  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,432  تومان )
10000000/100 10 دقیقه فعال
26 ویو ویدیو اینستاگرام+ایمپرشن - 20,056  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,598  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,566  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,673  تومان )
50000000/100 9 دقیقه فعال
448 بازدید لایو 60 دقیقه ای اینستاگرام - 1,055,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (873,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (924,560  تومان )
نمایندگی برنزی: (982,800  تومان )
5000/20 فعال
لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
447 بازدید لایو 30 دقیقه ای اینستاگرام - 535,920  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (443,520  تومان )
نمایندگی نقره ای: (469,392  تومان )
نمایندگی برنزی: (498,960  تومان )
10000/20 فعال
102 بازدید لایو اینستاگرام | 30 دقیقه توضیحات 568,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (470,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (497,840  تومان )
نمایندگی برنزی: (529,200  تومان )
40000/20 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
285 کامنت رندوم فارسی  توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
50000/10 1 روز 12 ساعت 50 دقیقه فعال
286 کامنت رندوم انگلیسی توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
50000/10 فعال
287 کامنت ایموجی مثبت توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
50000/10 فعال
288 کامنت ایموجی منفی توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
50000/10 فعال
289 کامنت محصول انگلیسی  توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
50000/10 فعال
290 کامنت تبریک انگلیسی  توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
50000/10 فعال
284 کامنت دلخواه توضیحات 36,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (31,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,750  تومان )
500000/10 1 روز 17 ساعت 54 دقیقه فعال
361 ☁ کامنت اموجی منفی 👎😢💩🤮🤔🤯🤬 | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 فعال
362 ☁ کامنت اموجی مثبت 👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 فعال
363 ☁ کامنت انگلیسی تعریف و تمجید | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 20 دقیقه فعال
364 ☁ کامنت ایرانی تولد | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 فعال
365 ☁ کامنت ایرانی تبریک | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 فعال
366 ☁ کامنت ایرانی فروشگاهی | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 فعال
367 ☁ کامنت ایرانی احوال پرسی | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 فعال
368 ☁ کامنت ایرانی تعریف و تمجید | سرعت بالا و کیفیت فوق العاده توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 7 ساعت 9 دقیقه فعال
369 ☁️ کامنت با کیفیت با متن دلخواه توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
200/5 فعال
استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
55 ویو استوری اینستاگرام| بازدید همه استوری ها | استارت آنی - 10,150  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,890  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,450  تومان )
100000/10 1 ساعت 30 دقیقه فعال
50 ویو استوری اینستاگرام| بازدید همه استوری ها - 12,180  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,080  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,668  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,340  تومان )
50000/100 2 ساعت 52 دقیقه فعال
ریچ و ایمپرشن و سیو و پروفایل ویزیت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
42 سیو ویدیو / عکس واقعی خارجی اینستاگرام | سرور ارزان - 1,055  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (873  تومان )
نمایندگی نقره ای: (924  تومان )
نمایندگی برنزی: (982  تومان )
50000/10 13 دقیقه فعال
47 ایمپرشن با کیفیت اینستاگرام - 4,060  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,360  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,556  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,780  تومان )
5000000/100 1 دقیقه فعال
125 ♛🔥 ریچ + امپرنشن اینستاگرام(سریع) توضیحات 4,872  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,032  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,267  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,536  تومان )
300000/10 1 ساعت 12 دقیقه فعال
40 سیو ویدیو / عکس واقعی خارجی اینستاگرام - 5,115  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,233  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,480  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,762  تومان )
400000/10 24 دقیقه فعال
54 سیو عکس/ ویدیو واقعی اینستاگرام - 5,115  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,233  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,480  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,762  تومان )
100000/10 30 دقیقه فعال
57 ریچ+ایمپرشن+بازدید پروفایل(Profile Visit)+دیسکاور(Discover) اینستاگرام - 5,278  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,368  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,622  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,914  تومان )
5000000/100 5 دقیقه فعال
56 ایمپرشن+ریچ با کیفیت اینستاگرام | استارت آنی - 8,120  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,720  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,112  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,560  تومان )
5000000/100 5 دقیقه فعال
101 امپرنشن + ریچ+ پروفایل ویزیت +دیسکاور (Discover) واقعی خارجی اینستاگرام - 12,667  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,483  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,094  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,793  تومان )
5000000/100 فعال
41 سیو ویدیو / عکس واقعی خارجی اینستاگرام | فوری - 15,265  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,633  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,370  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,212  تومان )
50000/100 1 روز 2 ساعت 40 دقیقه فعال
آی جی تی وی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
46 ویو واقعی IGTV اینستاگرام - 3,654  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,024  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,402  تومان )
2147483647/100 5 ساعت فعال
45 ویو IGTV اینستاگرام| سرور ارزان - 5,034  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,166  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,409  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,687  تومان )
2147483647/100 فعال
106 لایک واقعی خارجی IGTV - 15,265  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,633  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,370  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,212  تومان )
10000/50 15 دقیقه فعال
تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
430 فالوور تردز اینستاگرام توضیحات 33,060  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (27,360  تومان )
نمایندگی نقره ای: (28,956  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,780  تومان )
20000/100 فعال
ممبر تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
370 ممبر کانال تلگرام (هیدن) توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
20000/1000 3 ساعت 10 دقیقه فعال
371 ممبر فیک کانال تلگرام (پنل اروپا) توضیحات 31,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,940  تومان )
نمایندگی برنزی: (29,700  تومان )
30000/1000 6 ساعت 26 دقیقه فعال
372 ممبر کانال تلگرام (عادی) توضیحات 31,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,940  تومان )
نمایندگی برنزی: (29,700  تومان )
20000/1000 فعال
373 ممبر کانال تلگرام (کانال زیر 100K) توضیحات 36,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (31,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,750  تومان )
100000/1000 فعال
374 ممبر کانال تلگرام (کانال 100K) توضیحات 43,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (38,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (40,500  تومان )
100000/1000 فعال
376 ممبر کانال تلگرام (نیترو) توضیحات 43,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (38,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (40,500  تومان )
100000/1000 فعال
210 💥🚀ممبر میکس خارجی تلگرام | پر سرعت توضیحات 47,095  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (38,976  تومان )
نمایندگی نقره ای: (41,249  تومان )
نمایندگی برنزی: (43,847  تومان )
250000/500 2 ساعت 10 دقیقه فعال
213 🔥ممبر میکس تلگرام(فقط با لینک خصوصی) توضیحات 47,745  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,513  تومان )
نمایندگی نقره ای: (41,818  تومان )
نمایندگی برنزی: (44,452  تومان )
100000/500 1 ساعت فعال
375 ممبر کانال تلگرام (کانال 200K) توضیحات 50,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (44,450  تومان )
نمایندگی برنزی: (47,250  تومان )
100000/1000 فعال
382 ممبر فیک گروه تلگرام توضیحات 50,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (44,450  تومان )
نمایندگی برنزی: (47,250  تومان )
100000/10 25 دقیقه فعال
377 ممبر کانال تلگرام (کانال 300K) توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
100000/1000 فعال
378 ممبر کانال تلگرام (کانال 400K) توضیحات 65,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (54,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (57,150  تومان )
نمایندگی برنزی: (60,750  تومان )
100000/1000 فعال
433 ممبر فیک تلگرام|بدون ریزش توضیحات 145,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (120,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (127,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (135,000  تومان )
100000/500 فعال
ویو تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
435 ویو تک پست ارزان تلگرام توضیحات 568  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (470  تومان )
نمایندگی نقره ای: (497  تومان )
نمایندگی برنزی: (529  تومان )
50000/10 12 ساعت 5 دقیقه فعال
195 ویو تک پست فوق ارزان تلگرام توضیحات 730  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (604  تومان )
نمایندگی نقره ای: (640  تومان )
نمایندگی برنزی: (680  تومان )
50000/10 5 دقیقه فعال
434 بازدید 5 پست - 1,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,201  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,271  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,351  تومان )
500000/10 15 دقیقه فعال
437 ویو تک پست تلگرام توضیحات 4,872  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,032  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,267  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,536  تومان )
100000000/100 5 ساعت 19 دقیقه فعال
340 👁‍🗨⭐️بازدید پرمیوم میکس تلگرام - 406,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (336,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (355,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (378,000  تومان )
12000/10 فعال
ممبر پریمیوم تلگرام و خدمات سرچ تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
339 ⭐️ ممبر پرمیوم میکس تلگرام | سرور ارزان توضیحات 812,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (672,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (711,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (756,000  تومان )
10000/10 فعال
342 ممبر پرمیوم میکس تلگرام(سرعت خوب) توضیحات 1,136,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (940,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (995,680  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,058,400  تومان )
18000/10 10 دقیقه فعال
341 ⭐️سرویس بوست تلگرام (فعال ساز استوری کانال) - 56,840,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (47,040,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,784,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (52,920,000  تومان )
8000/1 فعال
لایک و نظرسنجی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
432 لایک تلگرام توضیحات 14,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,500  تومان )
500000/1 فعال
ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
254 ری اکشن مثبت تلگرام [👍 ❤ 🔥 🎉 😁 همراه بازدید رایگان] توضیحات 5,684  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,704  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,978  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,292  تومان )
1000000/10 3 ساعت 49 دقیقه فعال
256 ری اکشن منفی تلگرام [👎😢💩🤮🤬 همراه بازدید رایگان] توضیحات 5,684  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,704  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,978  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,292  تومان )
1000000/10 21 دقیقه فعال
345 ری اکشن 👍 تلگرام همراه ویو رایگان - 5,684  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,704  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,978  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,292  تومان )
5000000/10 4 ساعت 47 دقیقه فعال
346 ری اکشن 👎 تلگرام همراه بازدید رایگان - 5,684  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,704  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,978  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,292  تومان )
100000/10 5 ساعت 20 دقیقه فعال
347 ری اکشن ❤️ تلگرام همراه بازدید رایگان - 5,684  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,704  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,978  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,292  تومان )
5000000/10 4 ساعت 59 دقیقه فعال
348 ری اکشن 🔥 تلگرام همراه بازدید رایگان - 5,684  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,704  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,978  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,292  تومان )
5000000/10 فعال
338 ری اکشن مثبت تلگرام [👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 همراه بازدید رایگان] توضیحات 5,684  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,704  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,978  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,292  تومان )
1000000/10 2 ساعت 48 دقیقه فعال
349 ری اکشن🤣 تلگرام همراه بازدید رایگان - 5,684  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,704  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,978  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,292  تومان )
5000000/10 4 ساعت 49 دقیقه فعال
350 ری اکشن 😱 تلگرام همراه بازدید رایگان - 5,684  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,704  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,978  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,292  تومان )
5000000/10 فعال
275 ری اکشن مثبت تلگرام [👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 همراه بازدید رایگان] توضیحات 8,120  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,720  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,112  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,560  تومان )
1000000/50 10 دقیقه فعال
استارت ربات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
344 🤖⭐️استارت ربات تلگرام|اعضای پریمیوم توضیحات 4,872,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,032,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,267,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,536,000  تومان )
12000/10 فعال
لایکی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
79 لایک واقعی لایکی - 152,006  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (125,798  تومان )
نمایندگی نقره ای: (133,136  تومان )
نمایندگی برنزی: (141,523  تومان )
10000/10 فعال
توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
39 ویو ویدیو توییتر - 812  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (672  تومان )
نمایندگی نقره ای: (711  تومان )
نمایندگی برنزی: (756  تومان )
2147483647/100 15 دقیقه فعال
کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
146 فالوور کلاب هاوس(صرفا مخصوص کلاب) توضیحات 487,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (403,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (426,720  تومان )
نمایندگی برنزی: (453,600  تومان )
3000/50 فعال
145 فالوور کلاب هاوس سرور دوم توضیحات 682,080  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (564,480  تومان )
نمایندگی نقره ای: (597,408  تومان )
نمایندگی برنزی: (635,040  تومان )
10000/50 فعال
144 فالوور کلاب هاوس توضیحات 710,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (588,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (622,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (661,500  تومان )
1000/100 فعال
148 بازدید کننده روم کلاب هاوس(بسته 500 عددی)|یک ساعته توضیحات 710,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (588,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (622,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (661,500  تومان )
1000/100 فعال
147 بازدید کننده روم کلاب هاوس(بسته 250 عددی)|یک ساعته توضیحات 1,522,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,260,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,333,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,417,500  تومان )
8000/50 فعال
تیک توک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
38 ویو تیک توک - 73  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (60  تومان )
نمایندگی نقره ای: (64  تومان )
نمایندگی برنزی: (68  تومان )
1000000000/100 فعال
44 ویو تیک توک| سرور ارزان - 81  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67  تومان )
نمایندگی نقره ای: (71  تومان )
نمایندگی برنزی: (75  تومان )
99999999/1000 فعال
ردیت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
83 مشترک (Subscriber) کانال ردیت - 974,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (806,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (853,440  تومان )
نمایندگی برنزی: (907,200  تومان )
10000/10 فعال
ساند کلاد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
49 پلی ساند کلاد - 2,030  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,680  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,778  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,890  تومان )
10000000/100 فعال
بازدید سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
108 ⚡بازدید مستقیم بین المللی سایت توضیحات 9,744  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,064  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,534  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,072  تومان )
100000001/1000 5 دقیقه فعال
ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
411 ممبر پاپ کانال ایتا (1 ساعته) توضیحات 290,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (240,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (254,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (270,000  تومان )
1000/1000 فعال
412 ممبر پاپ کانال ایتا (3 ساعته) توضیحات 580,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (480,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (508,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (540,000  تومان )
1000/1000 فعال
413 ممبر اجباری کانال ایتا توضیحات 725,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (600,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (635,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (675,000  تومان )
5000/500 فعال
414 ممبر پاپ کانال ایتا (24 ساعته اسلو) توضیحات 870,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (720,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (762,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (810,000  تومان )
1000/1000 فعال
415 ممبر پاپ کانال ایتا (6 ساعته) توضیحات 1,015,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (840,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (889,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (945,000  تومان )
1000/1000 فعال
آیگپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
405 ممبر پاپ کانال ایگپ (24 ساعته) توضیحات 1,450,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,200,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,270,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,350,000  تومان )
1000/1000 فعال
بله
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
406 ممبر اجباری کانال بله توضیحات 290,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (240,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (254,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (270,000  تومان )
40000/1000 فعال
407 ممبر پاپ کانال بله (1 کا تضمینی) توضیحات 435,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (360,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (381,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (405,000  تومان )
1000/1000 فعال
آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
416 بازدید ویدیو آپارات توضیحات 8,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,620  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,100  تومان )
100000/1000 49 دقیقه فعال
417 لایک ویدیو آپارات توضیحات 43,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (38,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (40,500  تومان )
5000/100 فعال
418 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های طنز) توضیحات 58,362  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (51,117  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,337  تومان )
1000/10 فعال
419 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های آموزشی) توضیحات 58,362  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (51,117  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,337  تومان )
1000/10 فعال
420 فالوور آپارات توضیحات 69,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (57,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (60,960  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,800  تومان )
2500/50 فعال
421 کامنت دلخواه آپارات توضیحات 95,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (79,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (83,820  تومان )
نمایندگی برنزی: (89,100  تومان )
100/10 فعال
روبیکا و روبینو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
293 بازدید پست روبیکا توضیحات 1,450  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,270  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,350  تومان )
50000/10 فعال
292 لایک پست روبیکا توضیحات 4,350  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,810  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,050  تومان )
50000/10 فعال
291 فالوور روبیکا توضیحات 13,050  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,430  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,150  تومان )
50000/10 1 ساعت 45 دقیقه فعال