سرویس ها

بسته های طلایی اینستاگرام | Instagram golden packages
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
307 پکیج طلایی(فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 37,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (31,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (33,020  تومان )
نمایندگی برنزی: (35,100  تومان )
1000/1000 فعال
308 پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
1000/1000 فعال
309 پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 89,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (74,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (78,740  تومان )
نمایندگی برنزی: (83,700  تومان )
1000/1000 فعال
310 پکیج اختصاصی ویژه توضیحات 156,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (129,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (137,160  تومان )
نمایندگی برنزی: (145,800  تومان )
1000/1000 فعال
فالوور غیر فعال و میکس اینستاگرام | Instagram Inactive and mix followers
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
295 فالوور بدون ریزش اینستاگرام توضیحات 18,444  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,264  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,154  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,172  تومان )
500000/100 20 دقیقه فعال
320 فالوور ایرانی توضیحات 25,520  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,120  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,352  تومان )
نمایندگی برنزی: (23,760  تومان )
10000/100 20 دقیقه فعال
282 فالوور نیمه فیک ایرانی اینستاگرام توضیحات 87,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (72,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (76,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (81,000  تومان )
200000/50 14 ساعت 18 دقیقه فعال
فالوور واقعی و اختیاری اینستاگرام | Real and optional Instagram followers
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
273 👤 فالوور با کیفیت از اپلیکیشن های فالوبگیر | سریع توضیحات 20,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,780  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,900  تومان )
22000/100 15 دقیقه فعال
314 فالوور 70 درصد ایرانی توضیحات 21,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,050  تومان )
نمایندگی برنزی: (20,250  تومان )
40000/100 45 دقیقه فعال
315 فالوور ایرانی [در حد پاپ آپ] توضیحات 39,875  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (33,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (34,925  تومان )
نمایندگی برنزی: (37,125  تومان )
10000/100 21 ساعت 20 دقیقه فعال
316 فالوور ویژه ایرانی توضیحات 76,850  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (63,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (67,310  تومان )
نمایندگی برنزی: (71,550  تومان )
5000/100 1 ساعت 12 دقیقه فعال
321 فالوور پاپ آپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته) توضیحات 638,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (528,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (558,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (594,000  تومان )
1000/1000 فعال
لایک اینستاگرام | Instagram Likes
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
297 لایک میکس ارزان اینستاگرام|سرور پر ظرفیت توضیحات 2,305  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,908  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,019  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,146  تومان )
200000/10 25 دقیقه فعال
296 لایک میکس ارزان اینستاگرام توضیحات 2,305  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,908  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,019  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,146  تومان )
100000/10 30 دقیقه فعال
219 لایک میکس روسی ارزان اینستاگرام توضیحات 2,459  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,035  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,153  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,289  تومان )
300000/10 13 دقیقه فعال
2 لايک ايراني میکس سرور ارزان | ارزان ترین سرویس در ایران توضیحات 2,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,540  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,700  تومان )
500000/100 1 روز 10 ساعت 13 دقیقه فعال
52 لایک رباتیک و ارزان اینستاگرام|سرور پر ظرفیت توضیحات 3,688  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,052  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,230  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,434  تومان )
100000/10 1 روز 14 ساعت 23 دقیقه فعال
35 لایک رباتیک و ارزان اینستاگرام توضیحات 3,842  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,180  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,365  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,577  تومان )
300000/10 17 دقیقه فعال
160 لایک میکس ارزان توضیحات 3,842  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,180  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,365  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,577  تومان )
300000/10 15 دقیقه فعال
74 ❤ لایک با کیفیت نیمه ایرانی | 10 درصد هدیه توضیحات 7,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,350  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,750  تومان )
20000/50 3 ساعت 55 دقیقه فعال
283 لایک نیمه ایرانی پست اینستاگرام توضیحات 7,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,350  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,750  تومان )
50000/100 فعال
272 ❤️ لایک با کیفیت ایرانی | از اپلکیشن های لایک بگیر توضیحات 7,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,350  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,750  تومان )
15000/50 55 دقیقه فعال
312 🔰👍 لايک واقعی ایرانی توضیحات 7,975  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,985  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,425  تومان )
8000/50 2 ساعت 45 دقیقه فعال
30 لایک هندی ارزان اینستاگرام - 10,912  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,031  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,558  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,160  تومان )
30000/20 فعال
322 لایک ویژه مناسب برای اگسپلور توضیحات 11,310  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,360  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,906  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,530  تومان )
30000/100 24 دقیقه فعال
253 لایک واقعی خارجی ارزان اینستاگرام | کم ریزش | استارت سریع توضیحات 13,064  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,812  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,442  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,163  تومان )
200000/10 فعال
31 لایک هندی اینستاگرام - 13,833  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,448  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,115  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,879  تومان )
30000/50 فعال
98 لایک سوپر میکس خارجی اینستاگرام - 24,054  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,906  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,068  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,395  تومان )
100000/20 فعال
311 لایک vip ایرانی مناسب اکسپلور(پیشنهادی) توضیحات 41,412  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (34,272  تومان )
نمایندگی نقره ای: (36,271  تومان )
نمایندگی برنزی: (38,556  تومان )
20000/50 1 ساعت 40 دقیقه فعال
34 لایک ریلیز (𝐑𝐞𝐞𝐥) اینستاگرام - 57,637  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (47,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,482  تومان )
نمایندگی برنزی: (53,662  تومان )
10000/50 6 دقیقه فعال
ویو اینستاگرام | Instagram Views
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
20 ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) - 2,920  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,416  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,557  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,718  تومان )
50000000/100 14 دقیقه فعال
15 ویو واقعی ایرانی اینستاگرام - 3,074  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,544  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,692  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,862  تومان )
2147483647/100 5 دقیقه فعال
21 ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) | استارت آنی - 3,227  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,671  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,827  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,005  تومان )
5000000/100 19 ساعت 56 دقیقه فعال
19 ویو واقعی ارزان خارجی اینستاگرام - 3,381  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,798  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,961  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,148  تومان )
2147483647/100 5 دقیقه فعال
24 ویو ویدیو اینستاگرام+ریچ+ایمپرشن - 3,381  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,798  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,961  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,148  تومان )
2147483647/100 فعال
18 ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) توضیحات 3,842  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,180  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,365  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,577  تومان )
500000000/100 4 ساعت 33 دقیقه فعال
22 ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) | سوپر فست - 3,842  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,180  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,365  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,577  تومان )
5000000/100 1 ساعت 28 دقیقه فعال
28 ویو ویدیو اینستاگرام+بازدید پرفایل(Profile Visit) - 4,073  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,370  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,567  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,792  تومان )
100000000/100 فعال
234 ویو (Post/Reel/TV) اینستاگرام توضیحات 4,380  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,625  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,836  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,078  تومان )
1000001/100 10 دقیقه فعال
196 💥ویو (IGTV + Reels) اینستاگرام| سریع| ارزان ترین سرور دنیا🚀 توضیحات 4,518  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,739  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,957  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,207  تومان )
9000000/100 9 دقیقه فعال
36 ویو اینستاگرام (Video | Reel | TV) + ایمپرشن - 9,913  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,204  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,682  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,229  تومان )
10000000/100 22 دقیقه فعال
230 💧ویو ویدیو اینستاگرام ( Video + TV + Reel ) توضیحات 10,605  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,776  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,288  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,873  تومان )
10000000/100 10 دقیقه فعال
26 ویو ویدیو اینستاگرام+ایمپرشن - 18,981  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,709  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,625  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,672  تومان )
5000000/100 فعال
لایو اینستاگرام | Instagram Live
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
102 بازدید لایو اینستاگرام | 30 دقیقه توضیحات 537,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (445,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (471,170  تومان )
نمایندگی برنزی: (500,850  تومان )
40000/20 فعال
کامنت اینستاگرام | Instagram comment
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
285 کامنت رندوم فارسی  توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
50000/10 1 روز 12 ساعت 50 دقیقه فعال
286 کامنت رندوم انگلیسی توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
50000/10 فعال
287 کامنت ایموجی مثبت توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
50000/10 فعال
288 کامنت ایموجی منفی توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
50000/10 فعال
289 کامنت محصول انگلیسی  توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
50000/10 فعال
290 کامنت تبریک انگلیسی  توضیحات 29,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
50000/10 فعال
284 کامنت دلخواه توضیحات 36,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (31,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,750  تومان )
500000/10 1 روز 17 ساعت 54 دقیقه فعال
66 کامنت پیش فرض فارسی و ایرانی اینستاگرام توضیحات 58,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
500/5 3 روز 14 ساعت 50 دقیقه فعال
323 کامنت ایرانی تبریک تولد [استارت آنی]⭐️⚡️ توضیحات 60,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,340  تومان )
نمایندگی برنزی: (56,700  تومان )
86/5 فعال
325 کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی توضیحات 60,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,340  تومان )
نمایندگی برنزی: (56,700  تومان )
82/5 فعال
326 کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی [استارت آنی]⭐️⚡️ توضیحات 60,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,340  تومان )
نمایندگی برنزی: (56,700  تومان )
149/5 فعال
327 کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه [استارت آنی]⭐️⚡️ توضیحات 60,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,340  تومان )
نمایندگی برنزی: (56,700  تومان )
130/5 3 ساعت 10 دقیقه فعال
استوری اینستاگرام | Instagram story
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
50 ویو استوری اینستاگرام| بازدید همه استوری ها - 10,605  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,776  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,288  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,873  تومان )
15000/10 2 ساعت 52 دقیقه فعال
55 ویو استوری اینستاگرام| بازدید همه استوری ها | استارت آنی - 10,605  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,776  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,288  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,873  تومان )
15000/10 1 ساعت 30 دقیقه فعال
ریچ و ایمپرشن و سیو و پروفایل ویزیت اینستاگرام | Instagram Rich, Impression, Save and visit profile
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
42 سیو ویدیو / عکس واقعی خارجی اینستاگرام | سرور ارزان - 999  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (826  تومان )
نمایندگی نقره ای: (875  تومان )
نمایندگی برنزی: (930  تومان )
50000/10 13 دقیقه فعال
47 ایمپرشن با کیفیت اینستاگرام - 3,842  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,180  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,365  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,577  تومان )
5000000/100 1 دقیقه فعال
125 ♛🔥 ریچ + امپرنشن اینستاگرام(سریع) توضیحات 4,611  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,816  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,038  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,293  تومان )
300000/10 1 ساعت 12 دقیقه فعال
40 سیو ویدیو / عکس واقعی خارجی اینستاگرام - 4,841  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,006  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,240  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,507  تومان )
400000/10 فعال
54 سیو عکس/ ویدیو واقعی اینستاگرام - 4,841  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,006  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,240  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,507  تومان )
100000/10 30 دقیقه فعال
57 ریچ+ایمپرشن+بازدید پروفایل(Profile Visit)+دیسکاور(Discover) اینستاگرام - 4,995  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,134  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,375  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,650  تومان )
5000000/100 5 دقیقه فعال
41 سیو ویدیو / عکس واقعی خارجی اینستاگرام | فوری - 5,533  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,579  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,846  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,151  تومان )
50000/100 1 روز 2 ساعت 40 دقیقه فعال
56 ایمپرشن+ریچ با کیفیت اینستاگرام | استارت آنی - 7,685  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,360  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,731  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,155  تومان )
5000000/100 5 دقیقه فعال
101 امپرنشن + ریچ+ پروفایل ویزیت +دیسکاور (Discover) واقعی خارجی اینستاگرام - 11,988  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,921  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,161  تومان )
5000000/100 فعال
آی جی تی وی | IGTV
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
45 ویو IGTV اینستاگرام| سرور ارزان - 3,074  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,544  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,692  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,862  تومان )
2147483647/100 فعال
46 ویو واقعی IGTV اینستاگرام - 3,381  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,798  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,961  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,148  تومان )
2147483647/100 5 ساعت فعال
106 لایک واقعی خارجی IGTV - 14,447  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,956  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,654  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,451  تومان )
10000/50 15 دقیقه فعال
ممبر تلگرام | Telegram Members
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
259 ممبر میکس کم ریزش تلگرام | استارت سریع توضیحات 38,425  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (31,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (33,655  تومان )
نمایندگی برنزی: (35,775  تومان )
600000/500 2 ساعت 59 دقیقه فعال
210 💥🚀ممبر میکس خارجی تلگرام | پر سرعت توضیحات 44,572  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,888  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,039  تومان )
نمایندگی برنزی: (41,498  تومان )
250000/500 2 ساعت 10 دقیقه فعال
213 🔥ممبر میکس تلگرام(فقط با لینک خصوصی) توضیحات 45,187  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,396  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,578  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,071  تومان )
100000/500 1 ساعت فعال
201 🚀ممبر میکس تلگرام سرور دوم توضیحات 47,647  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,432  تومان )
نمایندگی نقره ای: (41,732  تومان )
نمایندگی برنزی: (44,361  تومان )
300000/500 7 ساعت 58 دقیقه فعال
330 ممبر فیک تلگرام | بدون ریزش توضیحات 61,480  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50,880  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,848  تومان )
نمایندگی برنزی: (57,240  تومان )
500/500 2 روز 11 ساعت 30 دقیقه فعال
ویو تلگرام | Telegram Views
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
277 👁ویو تک پست فوق ارزان تلگرام توضیحات 7  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6  تومان )
نمایندگی برنزی: (7  تومان )
50000000/100 1 دقیقه فعال
333 ویو تلگرام|سرور ارزان قیمت توضیحات 7  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6  تومان )
نمایندگی برنزی: (7  تومان )
50000000/100 4 دقیقه فعال
76 ویو تک پست ارزان تلگرام توضیحات 153  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (127  تومان )
نمایندگی نقره ای: (134  تومان )
نمایندگی برنزی: (143  تومان )
200000/10 13 ساعت 1 دقیقه فعال
157 ویو تک پست ارزان تلگرام توضیحات 153  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (127  تومان )
نمایندگی نقره ای: (134  تومان )
نمایندگی برنزی: (143  تومان )
100000000/100 11 دقیقه فعال
194 ویو خارجی ارزان تلگرام توضیحات 153  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (127  تومان )
نمایندگی نقره ای: (134  تومان )
نمایندگی برنزی: (143  تومان )
100000000/100 4 دقیقه فعال
195 ویو تک پست فوق ارزان تلگرام توضیحات 153  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (127  تومان )
نمایندگی نقره ای: (134  تومان )
نمایندگی برنزی: (143  تومان )
100000000/100 5 دقیقه فعال
262 👁‍🗨 بازدید 5 پست اخر ایرانی - 652  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (540  تومان )
نمایندگی نقره ای: (571  تومان )
نمایندگی برنزی: (607  تومان )
50000/100 1 دقیقه فعال
263 👁‍🗨بازدید 10 پست آخر ایرانی - 1,160  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (960  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,016  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,080  تومان )
50000/100 7 دقیقه فعال
264 👁‍🗨بازدید 20 پست آخر ایرانی - 2,320  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,920  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,032  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,160  تومان )
50000/100 10 دقیقه فعال
265 👁‍🗨بازدید 30 پست آخر خارجی - 3,480  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,880  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,048  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,240  تومان )
50000/100 3 دقیقه فعال
123 کانال یا گروه عمومی اجاره ای ویو تلگرام ماهانه(پنل ویو اجاره ای) 2 کایی توضیحات 101,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (84,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (88,900  تومان )
نمایندگی برنزی: (94,500  تومان )
1000/1000 فعال
لایک و نظرسنجی تلگرام | Telegram like And polls
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
261 📌رای و لایک و نظرسنجی تلگرام توضیحات 31,320  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25,920  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,432  تومان )
نمایندگی برنزی: (29,160  تومان )
350000/100 فعال
ری اکشن تلگرام | Telegram Reactions
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
254 ری اکشن مثبت تلگرام [👍 ❤ 🔥 🎉 😁 + بازدید رایگان] توضیحات 2,259  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,869  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,978  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,103  تومان )
1000000/10 3 ساعت 49 دقیقه فعال
لایکی | Likee
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
79 لایک واقعی لایکی - 110,664  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (91,584  تومان )
نمایندگی نقره ای: (96,926  تومان )
نمایندگی برنزی: (103,032  تومان )
10000/10 فعال
توییتر | Twitter
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
39 ویو ویدیو توییتر - 768  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (636  تومان )
نمایندگی نقره ای: (673  تومان )
نمایندگی برنزی: (715  تومان )
2147483647/100 15 دقیقه فعال
کلاب هاوس | Clubhouse
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
146 فالوور کلاب هاوس(صرفا مخصوص کلاب) توضیحات 461,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (381,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (403,860  تومان )
نمایندگی برنزی: (429,300  تومان )
3000/50 فعال
145 فالوور کلاب هاوس سرور دوم توضیحات 645,540  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (534,240  تومان )
نمایندگی نقره ای: (565,404  تومان )
نمایندگی برنزی: (601,020  تومان )
10000/50 فعال
144 فالوور کلاب هاوس توضیحات 672,437  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (556,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (588,962  تومان )
نمایندگی برنزی: (626,062  تومان )
1000/100 فعال
148 بازدید کننده روم کلاب هاوس(بسته 500 عددی)|یک ساعته توضیحات 672,437  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (556,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (588,962  تومان )
نمایندگی برنزی: (626,062  تومان )
1000/100 فعال
147 بازدید کننده روم کلاب هاوس(بسته 250 عددی)|یک ساعته توضیحات 1,440,937  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,192,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,262,062  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,341,562  تومان )
8000/50 فعال
تیک توک | TiKTok
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
38 ویو تیک توک - 15  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13  تومان )
نمایندگی برنزی: (14  تومان )
100000000/100 فعال
44 ویو تیک توک| سرور ارزان - 230  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (190  تومان )
نمایندگی نقره ای: (201  تومان )
نمایندگی برنزی: (214  تومان )
99999999/100 فعال
ردیت | REDDIT
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
83 مشترک (Subscriber) کانال ردیت - 922,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (763,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (807,720  تومان )
نمایندگی برنزی: (858,600  تومان )
10000/10 فعال
ساند کلاد | SoundCloud
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
49 پلی ساند کلاد - 1,921  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,590  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,682  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,788  تومان )
10000000/100 فعال
ویمیو | VIMEO
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
77 ویو ویمیو - 76,850  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (63,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (67,310  تومان )
نمایندگی برنزی: (71,550  تومان )
100000/1000 فعال
بازدید سایت | WEBSITE TRAFFIC
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
108 ⚡بازدید مستقیم بین المللی سایت توضیحات 9,222  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,632  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,077  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,586  تومان )
100000001/1000 5 دقیقه فعال
روبیکا | Rubika
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
293 بازدید پست روبیکا توضیحات 2,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,540  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,700  تومان )
50000/10 فعال
292 لایک پست روبیکا توضیحات 7,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,350  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,750  تومان )
50000/10 فعال
291 فالوور روبیکا توضیحات 72,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (60,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (67,500  تومان )
50000/10 1 ساعت 45 دقیقه فعال